:: 18. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MFG POLSKA – ŁÓDŹ 2023

18. Międzynarodowe
Triennale MFG
Polska – Łódź 2023

Nabór zgłoszeń przedłużony do 28 kwietnia! [PL/EN]

wernisaż: 18.10.2023

19.10.2023 - 28.04.2023

EDIT: We are pleased to inform you that we have decided to extend the deadline for submitting applications for the 18th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland – Łódź 2023. The City Art Gallery in Lodz is waiting for works and fully completed application forms until the non-negotiable deadline of 28 April 2023.


[PL] Miło nam poinformować, że zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu naboru zgłoszeń do 18. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2023. Na prace oraz wypełnione karty zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia. 

 

 

W Triennale mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu do 5 prac swojego autorstwa, powstałych w latach 2020-2023 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy).

 

Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nie przekraczających wymiarów 12 x 15 cm, wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout).
Najlepsze 10 zestawów prac zostanie wyróżnionych Honorowymi Medalami.

 

Wszystkie potrzebne informacje: regulamin Triennale oraz kartę zgłoszenia do pobrania znajdziecie na naszej stronie internetowej ☞ https://mgslodz.pl/mfg/zasady-uczestnictwa.

 


[EN] Triennal can be attended by professional artists from Poland and abroad, as well as the senior year students of art colleges. Each artist may submit for the competition up to 5 works of their authorship created in the years 2020-2023 (this time limit does not apply to authors attending the exhibition for the first time).


Only prints from graphic plates not exceeding the dimensions 12 x 15 cm, made on paper not bigger than 25 x 20 cm (without passe-partout) will be accepted for the exhibition.


The best ten works will be awarded with Honorary Medals.


All the information you need: rules of participation, the application form for download are available on our website ☞ https://mgslodz.pl/mfg/zasady-uczestnictwa


MFGsz