::


17. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI POLSKA – ŁÓDŹ 2020

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 22.10.2020, godz. 18.00 - live-stream na fb galerii

22.10.2020 - 07.03.2021

kurator wystawy: Dariusz Leśnikowski

koordynatorka wystawy: Małgorzata Dzięgielewska

 

Międzynarodowa wystawa i konkurs Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź odbywa się od 1979 roku. Pomysł międzynarodowej wystawy prezentującej miniaturę graficzną zrodził się w środowisku łódzkich bibliofilów i grafików skupionych w Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół Książki. Inicjatorami wystawy byli: wieloletni Przewodniczący Towarzystwa Michał Kuna i prof. Grzegorz Matuszak. Początkowo impreza odbywała się w cyklu dwuletnim, od 1993 roku ma charakter triennale. Od 40 lat stanowi wielkie święto grafiki warsztatowej. Jest jedną z najstarszych imprez cyklicznych na świecie poświęconych tej dyscyplinie sztuki i największą międzynarodową prezentacją grafiki warsztatowej w Łodzi.

 

Łódzki przegląd miniatury graficznej stał się, obok Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, ważnym miejscem prezentacji dokonań artystycznych we współczesnej grafice polskiej i światowej. Wystawa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, w wystawach uczestniczyli już artyści z ponad 70 państw.

 

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, na główną wystawę zostały zakwalifikowane odbitki z płyt graficznych o formacie 12 x 15 cm, wykonane w tzw. „technikach szlachetnych”. Podczas każdej edycji konkursu dziesięciu artystów jest wyróżnianych Medalem Honorowym.

 

Dzięki organizacji 16 dotychczasowych edycji Triennale w latach 1979-2017 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zgromadziła kolekcję miniatur graficznych liczącą 12 860 prac.


Otwarciu Triennale zawsze towarzyszy, ciesząca się dużym zainteresowaniem ze strony miłośników i kolekcjonerów, aukcja miniatur graficznych polskich uczestników konkursu.

 

Na tegoroczne Triennale swoje prace nadesłało 504 uczestników z 50 państw.

 

Międzynarodowe Jury w składzie: Majla Zeneli – przewodnicząca, Jaroslav Kachmar, Marek Basiul, Dariusz Kaca i Dariusz Leśnikowski wybrało 830 grafik 303 artystów do prezentacji podczas wystawy głównej.

 

Artyści wyróżnieni Honorowym Medalem:

Ioannis Anastasiou – Grecja / Greece
Yoshito Arichi – Japonia / Japan
Thomas De Spiegeleer – Belgia / Belgium
Darya Hancharova – Białoruś / Belorussia
Jakub Jaszewski – Polska / Poland
Kalli Kalde – Estonia
Eric Mummery – Kanada / Canada
Masaaki Sugita – Japonia / Japan
Anne Valkenborgh – Belgia / Belgium
Katarzyna Zimna – Polska / Poland

 

Nominacja do Medalu Honorowego

1. Gabriel Belgeonne, Belgia/Belgium
2. Eugenie Lewalski Berg, USA
3. Bojan Bikić, Serbia
4. Eva Choung-Fux, Austria
5. Jerzy Dmitruk, Polska/Poland
6. Marek Gajewski, Polska/Poland
7. Toni Cesar Graton, Brazylia/Brazil
8. Lutz Hülsen, Niemcy/Germany
9. Marcin Jachym, Polska/Poland
10. Zuzanna Kabała, Polska/Poland
11. Magdalena Kacperska, Polska/Poland
12. Witold Kaliński, Polska/Poland
13. Artur Masternak, Polska/Poland
14. Piotr Skowron, Polska/Poland
15. Rossen Spassov, Bułgaria/Bulgaria
16. Anna Szumigaj-Badziak, Polska/Poland
17. Aleksandar Todorow, Francja/France
18. Guillermo Esteban Velasquez, Argentyna/Argentina
19. Anne-Marie Wittek, Belgia/Belgium

 

Mała forma graficzna pozostaje nadal oryginalną formą dialogu. Szczególnie dzisiaj, w czasach, gdy możliwości bezpośredniego kontaktu z twórcą i innymi odbiorcami sztuki są znacznie ograniczone.


Format prac nie jest w tej dyskusji żadnym ograniczeniem, grafiki podejmują rozmaite kwestie, dotyczące zarówno ogólnej wizji rzeczywistości, egzystencji człowieka, jak i sporów czysto estetycznych. Służą prezentacji oraz konfrontacji poglądów, wątpliwości i rozterek w każdej niemal dziedzinie: filozoficznej, kulturowej, społecznej czy politycznej. Nie pozbawione są ani wagi, ani głębi.


Tegoroczna edycja Triennale, podobnie jak poprzednie, jest terenem wymiany najrozmaitszych doświadczeń. Ekspozycja potwierdza ogromną rozległość pola penetracji artystów. Stanowi konfrontację stylów, poetyk, kierunków, orientacji twórczych. Prezentację różnych problemów i rozmaitych sposobów ich obrazowania, od przedstawiających po te, które naznaczone są metaforą i symbolem. Snujących ogólną refleksję nad światem, nad sztuką, i tych akcentujących niepokoje, obsesje i lęki współczesnego człowieka. Co ważne, prace nie są wolne od ironii i dystansu, także w odniesieniu do tajników graficznego rzemiosła, do kondycji i statusu artysty.


Na Triennale reprezentowane są wszystkie techniki graficzne, te tradycyjne i będące efektem poszukiwań i eksperymentów. Wielu twórców stosuje także techniki mieszane. Znów prym wiodą wklęsłe techniki metalowe: akwaforta i akwatinta, ceniona przez kolekcjonerów mezzotinta i miedzioryt. Dużo także linorytów, mniej prac drzeworytniczych i litografii. Uważni obserwatorzy dostrzegą obecność technik rzadszych, takich jak ferroforta czy fotopolimer oraz wykorzystanie bardzo interesujących technik własnych.


Zwracają uwagę nie tylko niuanse techniczne obecne w warstwie obrazowej, widoczne na powierzchni papieru dzięki drukowi z metalowej płyty, drewnianego klocka czy kamiennego bloku, ale też zabiegi dotyczące przygotowania samego podłoża, preparowanego przez kaszerowanie, chine-collé, lub przez nakładanie warstw farby. Niektóre prace zostały wzbogacone za sprawą goffrage’u czy perforacji oraz dodatkowo kolorowane akwarelą lub akrylem.


Dariusz Leśnikowski, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej / Honorary Patronage


Logo Prezydent miasta

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi / Project co-financed by the City of Łódź


łódź kreuje pion

Patronat medialny / Media Partners


TVP Kultura TVP ŁÓDŹ RGB
radio łódź Radio złote przeboje
niezła sztuka kalejdoskop
Szum retsat
Plaster łódzki_nowy Radio żak
ART INFO - kolor Rynek i Sztuka