::


Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 09.11.2018, godz. 18.00

09.11.2018 - 01.12.2018

kuratorka: Małgorzata Dzięgielewska

 

Niewątpliwym impulsem do zorganizowania przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi wystawy poświęconej Marianowi Dienstlowi-Dąbrowie są tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także przypadający za sześć lat jubileusz 100-lecia istnienia instytucji. Galeria postanowiła przypomnieć postać ppłk. M. Dienstla-Dąbrowy (1882-1957) – pierwszego, wyłonionego w drodze konkursu, Dyrektora instytucji w latach 1924-1930, człowieka teatru, historyka sztuki i publicysty, zasłużonego w walce o odzyskanie niepodległości. Na wystawie prezentowane są katalogi z lat 1924-1930 wydane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi, a znajdujące się obecnie w zbiorach Działu Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały archiwalne w postaci zdjęć Dienstla-Dąbrowy oraz z wystaw prezentowanych wówczas w Galerii pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak również fotografie i artykuły z prasy międzywojennej ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Uzupełniają je materiały źródłowe dotyczące historii instytucji znajdujące się w łódzkim Archiwum Państwowym, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

 

Główny nacisk położony został na tzw. „łódzki okres” Dienstla-Dąbrowy. Projekt ma przede wszystkim przybliżyć tę postać nie tylko w kontekście − prawie stuletniej − historii Galerii (rocznica przypadnie w 2024 roku), ale również w kontekście historii Polski, podkreślając Jego udział w walce o odzyskanie niepodległości. Obok części dokumentalnej i historycznej wystawa prezentuje również − pochodzące z obecnych zbiorów Galerii − dzieła dwóch łódzkich artystów, którzy już w latach 20. XX wieku pokazywali swoje prace w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Konstantego Mackiewicza, trzykrotnie prezentującego w tamtym czasie swoje obrazy i projekty dekoracyjne, oraz Stefana Wegnera, przedstawiającego pejzaże z Poronina i portrety (warto przy tym zaznaczyć, że był on jednym z krytyków polityki wystawienniczej Dienstla-Dąbrowy).

 

Celem projektu jest przypomnienie szerszej publiczności osoby i działalności Mariana Dienstla-Dąbrowy, budowanie pamięci obecnych pokoleń o tej niezwykle zasłużonej postaci jako żołnierza, zarówno podczas służby od 1917 roku, najpierw we Francji, później we Włoszech, a także w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, w której uczestniczył w Armii Ochotniczej, ale również jako człowieka zasłużonego dla rozwoju kultury Łodzi w drugiej połowie lat 20. XX wieku. Galeria pragnie przedstawić historię życia i działalności tej ważnej dla Łodzi postaci mieszkańcom miasta i województwa, przybliżyć często nieznaną historię łódzkiej kultury.

 

Wystawie towarzyszyć będą dwa oprowadzania kuratorskie Małgorzaty Dzięgielewskiej: 14 i 28 listopada 2018 o godz. 17.00.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości


niepodległa logo


łódź kreuje pion

Wsparcie finansowe


PSG

Patronat medialny


ART INFO - kolor Plaster łódzki_nowy
Radio złote przeboje TVP ŁÓDŹ RGB
Radio żak