::


Malarstwo. Wystawa retrospektywna 1965-2015

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 15 grudnia 2015, godz. 18.00

15.12.2015 - 17.01.2016

kuratorzy: Adriana Michalska, Władysław Jagiełło

 

„Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej Profesora Ryszarda Hungera zbiega się jednocześnie z obchodami 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, której Profesor był Rektorem w latach 1987-1993. Ekspozycja jest wyprawą w świat Jego malarstwa: od początkowych miękkich form do świata koloru połączonego z surowymi, zgeometryzowanymi kształtami. (…) Ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – Ośrodku Propagandy Sztuki obejmuje 79 płócien, na które składają się obrazy z całej bogatej twórczości artysty, począwszy od prac uwzględniających tradycję informelu, malarstwa gestu i pop-artu, poprzez koncepcję okna, będącą wynikiem poszukiwania takiego rozwiązania kompozycyjnego, które dawałoby możliwość dzielenia i łączenia jednocześnie dwóch przestrzeni w jednym obrazie: świata realnego i świata wyimaginowanego. Koncepcja „obrazu jako okna” w rozumieniu renesansowego artysty, architekta i teoretyka Leona Battisty Albertiego, w przypadku twórczości Hungera, ma szerszy kontekst, ukazuje bowiem nie tylko widok za oknem, ale także przestrzeń i wszystko co znajduje się przed nim.

 

Najwcześniejsze prace prezentowane na wystawie pochodzą z roku 1972 roku, z czasu, który jak sam Profesor określa „był próbą przeciwstawienia się programowi realizowanemu w szkolnej pracowni”. To co charakterystyczne dla nich to większy format, silny dynamizm, mocny kolor, przeciwstawianie się dotychczasowym zasadom porządkowania. Prace z późniejszego okresu ujęte zostały w cykle zatytułowane: Okno (1973-1983), Koniec drogi (1987-1989), Miejsca pamięci (1987- 1990), Obraz oraz Imago. Z bieżącego roku pochodzi pięć obrazów: MetamorfozyDzień i Noc oraz Tryptyk 1, 2 i 3. (…)

 

Na wystawie prezentowane będą także cykle: Obraz, składający się z kilkunastu dzieł, tworzonych na przestrzeni ponad dziesięciu lat, począwszy od 1990 roku aż do roku 2003 oraz Imago, rozpoczęty w 2006 roku i w dalszym ciągu kontynuowany, obejmujący serię obrazów o charakterze konkretystycznym, przedstawiających geometryczne kształty w złożonych układach”. Dobór kolorów, kształt figur ma na celu wywołanie wrażenia ruchu i rytmu. Prace z tego ostatniego cyklu wolne są od jakichkolwiek wyobrażeniowych skojarzeń.

 

                                                             Adriana Michalska, fragmenty wstępu do katalogu wystawy

 

Ryszard Hunger urodzony w 1940 roku w Łodzi.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mariana Jaeschke. Dyplom w 1965 roku. Od 1966 roku związany z macierzystą Uczelnią. Od 1990 roku profesor tytularny, prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pełnił również funkcje Dziekana, Prorektora, a w latach 1987-1993 Rektora PWSSP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Obecnie emerytowany pedagog Uczelni. W 2015 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki.

Współorganizator


ASP Łódź 50x50 70 lat ASP Kolor

Mecenas


Bank pko

Patronat Honorowy


Ministerstwo Kultury i DN Wojewoda Jolanta Chełmińska
logo województwa Logo Prezydent miasta

Patronat medialny


TVP łódź Plaster lodzki
Radio Żak ART INFO - kolor

Partner


Restauracja Polska


lodz kreuje rgb