:: RADA PROGRAMOWA

Skład Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi:

  • Przewodniczący Rady - Prof. Grzegorz Sztabiński
  • Prof. Andrzej Marian Bartczak
  • Prof. Stefan Czyżewski
  • Prof. Stanisław Łabęcki
  • Prof. Grzegorz Matuszak