:: WARSZTAT OTO JESTEM

WARSZTAT
OTO JESTEM

towarzyszący wystawie „Spotkania
i spojrzenia: Lyon w Łodzi”

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

czwartek, 16 września o g. 16.30


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza w czwartek, 16 września o g. 16.30 do Galerii Willa na warsztat plastyczny pt. OTO JESTEM inspirowany wystawą „Spotkania i spojrzenia: Lyon w Łodzi”, czynną w Galerii Willa do 26 września 2021 r.

 

więcej o wystawie: 

https://www.mgslodz.pl/wystawy/spotkania-i-spojrzenia-lyon-w-lodzi-450.html


czas trwania warsztatu: 16.30-18.30

cena: 8 zł/1 os.

ilość osób: 15

zapisy do dn. 15 września 2021 r. mailowo: willa@mgslodz.pl lub tel.: 42 6327995

prowadzenie: Monika Nowakowska, Jacek Świgulski

 

Warsztat plastyczny, zaproponowany jako wydarzenie towarzyszące zbiorowej wystawie twórczości dziewięciorga francuskich artystów mieszkających w Lyonie, adresowany jest szczególnie do osób dorosłych z różnym doświadczeniem warsztatowym w dziedzinie malarstwa i rysunku. Wśród uczestników zajęć będą zatem mile widziane osoby młode, których plany na przyszłość zakładają podjęcie studiów artystycznych, ale także starsze, które, choć nie myślą już o sprofesjonalizowaniu własnych zainteresowań plastycznych, czują dużą bliskość ze sztuką i naturalną potrzebę eksplorowania tej dziedziny. Duże doświadczenie plastyczne nie jest koniecznym warunkiem uczestniczenia w zajęciach. Najważniejsza jest gotowość do podejmowania nowych wyzwań, ciekawość świata i chęć pracy twórczej.

 

Warsztat będzie obejmował dwa etapy, teoretyczny oraz praktyczny.

 

Etap pierwszy – teoretyczny poprowadzi pracownik Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Monika Nowakowska – będzie stanowił wstęp do części praktycznej zajęć, zajmie ok 30 minut.

W części tej zostaną ogólnie przybliżone sylwetki artystów biorących udział w wystawie, a także omówione podstawowe zagadnienia związane z problematyką ich prac, których różnorodność formalna i tematyczna wymaga uzasadnienia kontekstu wspólnej ekspozycji. Dlatego poza kwestiami związanymi z problematyką poszczególnych obrazów/rzeźb, zostaną też omówione symboliczne, uwarunkowane historycznymi wydarzeniami, związki i relacje istniejące pomiędzy Łodzią a Lyonem, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowego charakteru obu miast. Ważnym celem oprowadzania po wystawie będzie wprowadzenie uczestników warsztatu w atmosferę końca XIX i początku XX w., która, poza zdecydowanymi zmianami struktury społecznej i architektonicznej, otworzyła przed twórcami tamtej epoki wiele nowych możliwości twórczych.

 

Etap drugi – praktyczny, poprowadzi malarz, grafik, rysownik i edukator, absolwent ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Jacek Świgulski – będzie stanowił rozwinięcie części teoretycznej zajęć, zajmie około 1,5 godziny.

W tej części warsztatu uczestnicy zajęć zostaną zachęceni do tego, aby, podobnie jak artyści biorący udział w wystawie „Spotkania i spojrzenia: Lyon w Łodzi”, wykonali, według całkowicie autorskiego pomysłu, obraz odwołujący się do sfery ich osobistych wyobrażeń, przemyśleń, marzeń i uczuć. Aby to zadanie nie okazało się zbyt trudne do zrealizowania, uczestnicy warsztatu, przed przystąpieniem do pracy nad obrazem, zostaną poproszeni o dokończenie zdania rozpoczynającego się od sformułowania: Jestem jak... Udzielenie sobie odpowiedzi na to nieco kłopotliwe pytanie, w konsekwencji okaże się jednak bardzo cenne i pomocne. Dokończona formuła zdania pozwoli im bowiem na bardziej refleksyjne spojrzenie w głąb siebie, ale również wytyczy konkretne ramy tematyczne dla ich pracy oraz nada jej indywidualny charakter. Poza tą jedyną, narzuconą odgórnie koniecznością, każdy uczestnik zajęć będzie miał całkowitą dowolność pracy, szczególnie jeśli chodzi o kwestie warsztatowe. Dlatego prace będą mogły być zrealizowane przy użyciu wszelkich możliwych środków i dostępnych technik plastycznych – takich, które pozwolą autorom na swobodny przekaz treści i precyzyjną, ale też śmiałą wypowiedź artystyczną: malarstwo, rysunek, kolaż.

 

Cele warsztatu:

Z uwagi na ograniczony do minimum czas trwania warsztatu oraz duże zróżnicowanie wiedzy i umiejętności jego uczestników, podstawowym założeniem spotkania będzie sprowokowanie zupełnie nowego, nietypowego sposobu pracy z obrazem, dzięki czemu możliwe staną się też inne sposoby konstruowania wypowiedzi twórczej. W odróżnieniu od typowego schematu zajęć, zakładającego obserwację natury i jej odtwarzanie, tu zdecydowanie większy nacisk zostanie położony na wyobraźnię i rozbudzenie sfery skojarzeń, które pozwolą na kreację nowych form wynikających z inspiracji tkanką miejską. Taka forma warsztatu stworzy komfortową atmosferę pracy, ale także pozwoli uzyskać satysfakcjonujące efekty estetyczne, nawet tym osobom, które nie posiadają jeszcze odpowiednich umiejętności warsztatowych i technicznych. Wykorzystanie szybkich i bardziej ekspresyjnych technik plastycznych da uczestnikom zajęć możliwość doświadczenia ogólnej problematyki budowania estetycznej warstwy obrazu oraz umożliwi im także zrewidowanie własnego warsztatu pracy twórczej – czyli dostrzeżenie własnych przyzwyczajeń, nawyków oraz ich negatywnej siły ograniczającej postęp i rozwój.