Nabór na stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. finansowo-księgowych

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59

OKREŚLENIE STANOWISKA:
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Wymiar czasu pracy ½ etatu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania
- wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne
- doświadczenie na podobnym stanowisku: minimum 3 lata
- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości
- mile widziana znajomość obsługi programów „Symfonia”

Zakres czynności 

 1. Pełnienie obowiązków kasjera,
 2. Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie badania legalności, prawidłowości i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych,
 3. Uzgadnianie sald na kontach środków pieniężnych z saldami wykazanymi w dokumentach podstawowych (wyciąg bankowy, raport kasowy) przynajmniej raz w miesiącu,
 4. Uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych z dłużnikami i wierzycielami co najmniej na koniec kwartału,
 5. Przygotowywanie i sporządzanie przelewów i innych dokumentów bankowych,
 6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym rozliczeń  kosztów podróży delegacji służbowych oraz innych dokumentów,
 7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (poza drukami kasowymi KP, KW),
 8. Przyjmowanie i kompletowanie rachunków i umów do wypłat w ramach bezosobowego funduszu płac,
 9. Prowadzenie i gromadzenie dokumentów dotyczących ubezpieczenia pracowników etatowych Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
 10. Prowadzenie ewidencji analitycznej magazynu wydawnictw,
 11. Prowadzenie ewidencji rozliczeń kart  i zużycia paliwa samochodu służbowego,
 12. Wykonywanie innych prac zleconych z zakresu rachunkowości i działalności finansowej na zlecenie Głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-księgowych wraz z listem motywacyjnym,
 • życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych  świadectw pracy),
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44
w terminie do dnia 22.07.2014 r. do godz. 1600,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2014-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP 2014-07-04
Data ostatniej modyfikacji 2014-07-04
Liczba odwiedzin 1281
Rejestr zmian Drukuj