Nabór na stanowisko: Sekretarka

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:
sekretarka

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
sekretarka: zatrudnienie w wymiarze całego etatu – 1/1 etat w biurze Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę od 1 września 2015 r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Office
 • znajomość przepisów kancelaryjno – archiwalnych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • prowadzenie ewidencji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjno – archiwalną
 • dbanie o właściwy jej obieg i koordynowanie przepływu informacji
 • redagowanie korespondencji, przygotowywanie umów
 • prowadzenie kalendarza spotkań z artystami i gośćmi
 • protokołowanie spotkań dyrektora z pracownikami
 • kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji
 • wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez przełożonego zgodnych z kwalifikacjami pracownika

 Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko sekretarki wraz z listem motywacyjnym
 • życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy)
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega
 • przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane

 

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 1600,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzta Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2015-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP 2015-07-08
Data ostatniej modyfikacji 2015-07-08
Liczba odwiedzin 1394
Rejestr zmian Drukuj