Nabór na stanowisko: Kwalifikowany Opiekun Ekspozycji

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko
kwalifikowany opiekun ekspozycji

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
kwalifikowany opiekun ekspozycji: zatrudnienie w wymiarze całego etatu – 1/1 etat
Praca wykonywana jest zgodnie z  ustalonym haromonogramem pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas określony

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowana historia sztuki,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • lojalność i odpowiedzialność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opieka nad ekspozycją,
 • udzielanie informacji o programie wystaw,
 • udzielanie informacji o eksponowanej wystawie,
 • sprzedaż biletów i wydawnictw dla zwiedzających wystawy,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa eksponatów i wyposażenia sal wystawowych w czasie pobytu zwiedzających.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko kwalifikowanego opiekuna ekspozycji wraz z listem motywacyjnym,
 • życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy),
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:
wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia  10.12.2015 r. do godz. 16 00, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzta Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2015-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP 2015-11-25
Data ostatniej modyfikacji 2015-11-25
Liczba odwiedzin 1028
Rejestr zmian Drukuj