Nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Inwentaryzator

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
Główny Inwentaryzator1/1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki:  historia sztuki, muzealnictwo, konserwacja dzieł sztuki,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat w instytucjach kultury lub opieki nad zabytkami.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość.

Do zadań Głównego Inwentaryzatora należy w szczególności:

 • nadzór nad gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów Galerii,
 • opracowywanie zbiorów Galerii,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych zbiorów,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji wystaw ze  zbiorów Galerii,
 • prowadzenie magazynów dzieł sztuki.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Głównego Inwentaryzatora wraz z listem motywacyjnym,
 • życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy),
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia 16.10. 2017 r. do godz. 16 00,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzta Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2017-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP 2017-10-02
Data ostatniej modyfikacji 2017-10-02
Liczba odwiedzin 968
Rejestr zmian Drukuj