Nabór na stanowisko: Asystent ds. organizacji wystaw i upowszechniania

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:
asystent ds. organizacji wystaw i upowszechniania

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
asystent ds. organizacji wystaw i upowszechniania:
½ etatu w Dziale Organizacji Wystaw i Upowszechniania

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek Historia Sztuki,
 • znajomość w mowie i piśmie co najmniej jednego języka obcego na poziomie średnio  zaawansowanym,
 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • preferowane doświadczenie w opracowaniu recenzji wystaw w prasie bądź mediach elektronicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z artystami oraz podejmowanie innych działań związanych z przygotowaniem
  i realizacją projektów wystaw i wydarzeń,
 • kontakty z mediami,
 • budowanie oraz uzupełnianie bazy kontaktów oraz bazy wydarzeń kulturalnych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z kwalifikacjami pracownika.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta ds. organizacji wystaw i upowszechniania wraz  
  z listem motywacyjnym,
 • życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych  świadectw pracy),
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44
w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. do godz. 16 00,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2014-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP 2014-02-18
Data ostatniej modyfikacji 2014-02-18
Liczba odwiedzin 1924
Rejestr zmian Drukuj