2021

  1    

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o podpisaniu umowy
Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2020 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro pt. „Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej
  1