2018

  1    

Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2018 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych 
na ,,Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi."

Czytaj więcej

Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

Zgodnie z Art 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Miejska Galeria Sztuki w Łodzi informuje o planowanych w 2018 roku zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamawiający:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel: 42 674 10 59, faks: 42 676 03 85 Przedmiot postępowania:
Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu W celu zapoznania się z obiektami Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi objętymi usługami należy zgłosić się do Anny Rubajczyk w dniu 12.01.2017r. w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zapoznanie się przez Wyk...

Czytaj więcej
  1