Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, ul. Sienkiewicza 44 oraz Galeria Willa, Łódź, ul. Wólczańska 31

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana. dalej ustawą PZP. Uprzejmie informuję:

1.  Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę KONCESJONOWANE BIURO OCHRONY ,,MAGNUM", Janusz Skonieczny, 93-231 Łódź, Dąbrowskiego 225/243 zgodnie z kryterium jakim była cena 80% i liczba usług ochrony świadczona na rzecz instytucji kultury – waga 20%.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii w Łodzi

Zamieszczono:

-  strona internetowa zamawiającego (www.mgslodz.pl)
-  tablica ogłoszeń (90-009 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 44, I p.)

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Bogusław Janowski
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2016-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP 2016-01-21
Data ostatniej modyfikacji 2016-01-21
Liczba odwiedzin 887
Rejestr zmian Drukuj