2011

<< 1 2    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 241936 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
III. pkt 1.

W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium: ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

sekcja i: zamawiający

i. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.miejskagaleria.lodz.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadan...

Czytaj więcej
<< 1 2