Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne


Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Remont konserwatorski i przebudowa willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33, wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi”.

Zgodnie za art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje:
1. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
„Ciałbud” Wiesław Ciałkowski,
05-250 Radzymin, Ciemne 17.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta w/w Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Zestawienie ważnych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium – cena

Razem

1.

„Mosaicon” Maria Potz,
90-107 Łódź ul. Traugutta 10 lok. 8

92,79

92,79

2.

„Winnicki”, 96-500 Sochaczew, ul. Chopina 117A

74,44

74,44

3.

Zakład Budowlano-Sztukatorski, Konserwacja Zabytków Domanieccy sp. z o.o., spółka komandytowa, 60-161 Poznań, ul. Sobotecka 10

93,68

93,68

4.

„Ciałbud” Wiesław Ciałkowski, 
05-250 Radzymin, Ciemne 17

100

100

5.

VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, Lider Konsorcjum, 
98-100 Łask, ul. Piekarnicza 7
Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski – Partner Konsorcjum, 
93-424 Łódź, ul. Przestrzenna 82

91,41

91,41


Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2011-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP 2011-09-05
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 1953
Rejestr zmian Drukuj