:: PREZENTACJA

Prezentacja

towarzysząca wystawie „Marian Dienstl-Dąbrowa - pierwszy dyrektor MGSŁ"

Dzisiaj przypominamy prezentację towarzyszącą wystawie dotykającej historii instytucji, wszak już za cztery lata obchodzić będziemy 100-lecie jej istnienia. A impulsem do zorganizowania przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi wystawy poświęconej Marianowi Dienstlowi-Dąbrowie były także obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Galeria postanowiła wówczas przypomnieć postać ppłk. M. Dienstla-Dąbrowy (1882-1957) – Dyrektora instytucji w latach 1924-1930, człowieka teatru, historyka sztuki i publicysty, zasłużonego w walce o odzyskanie niepodległości. Na wystawie prezentowane były katalogi z lat 1924-1930 wydane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi, a znajdujące się obecnie w zbiorach Działu Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały archiwalne w postaci zdjęć Dienstla-Dąbrowy oraz z wystaw prezentowanych wówczas w Galerii pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak również fotografie i artykuły z prasy międzywojennej ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Uzupełniały je materiały źródłowe dotyczące historii instytucji znajdujące się w łódzkim Archiwum Państwowym, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

 

Link do prezentacji

https://youtu.be/HvGgEPw8n0Q

 

Link do folderu towarzyszącego wystawie

http://www.mgslodz.pl/o-nas/prasa-i-media/marian-dienstl-dabrowa-pierwszy-dyrektor-miejskiej-galerii-sztuki-w-lodzi-129.html