::


Szanowni Państwo, 19 listopada tego roku w Galerii Willa miał się odbyć (dla ograniczonej ‒ co prawda ‒ liczby widzów i w reżimie sanitarnym) koncert muzyki poważnej.

Ze zrozumiałych względów zmuszeni byliśmy odwołać to muzyczne spotkanie.

Naszym słuchaczom zaprezentowałaby się para utytułowanych krakowskich artystów: Wioletta Fluda-Tkaczyk (fortepian) i Dawid Biwo (śpiew ‒ bas).

 

Muzycy przygotowali unikatowy w skali kraju repertuar, oparty w całości na twórczości artystów wywodzących się pośrednio ze szkoły kompozytorskiej Stanisława Moniuszki

I inspirujących się jego dokonaniami: Piotra Maszyńskiego, Henryka Czyża, Ludomira Różyckiego, Felicjana Szopskiego i Bronisława Wallek-Walewskiego. Pomimo wysokiej wartości artystycznej ich kompozycji oraz ogromnej popularności w okresie, kiedy podejmowali działania twórcze (przełom XIX i XX w.), dziś próżno szukać ich utworów

w programach koncertowych. Propozycja zaprezentowania wybranych utworów w Galerii Willa była zatem bardzo atrakcyjna.

Koncert odbyłby się w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego tytuł to: „Z inspiracji Mistrzem – twórczość następców Stanisława Moniuszki na fortepian i bas.”

Artystom udało się – z aprobatą Ministerstwa ‒ zrealizować przedsięwzięcie, które udostępnione było w trybie on-line.