::


Zmarł Andrzej Pukaczewski, zasłużony łódzki artysta, związany przede wszystkim ze środowiskiem fotograficznym. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Fotografików. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej uhonorowała Go zaszczytnym tytułem Artiste FIAP.

Andrzej Pukaczewski wydał szereg albumów, w których m.in. ukazywał nieznane oblicze Łodzi.

Jego ostatnia wystawa zorganizowana w Miejskiej Galerii Sztuki, w Galerii Re:Medium, w 2013 roku nosiła tytuł Grafika ulic. W swoich pracach często szukał relacji pomiędzy fotografią a rysunkiem i malarstwem. Jego prace odznaczały się dyscypliną i spójnością wszystkich użytych środków wyrazu.

Artysta uprawiał nie tylko fotografię. Zajmował się także grafiką, architekturą wystawienniczą i architekturą wnętrz.