::


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł Henryk Płóciennik, rodowity łodzianin, wybitny artysta. Malarz, rysownik, jeden z najznakomitszych łódzkich grafików. Jego prace posiadają znaczące muzea i galerie w Polsce, liczne instytucje wystawiennicze na świecie. Był laureatem ponad 40 nagród otrzymanych w kraju i za granicą.

Henryk Płóciennik był bardzo aktywnym twórcą. Zaskakiwał ciągle nowymi pomysłami. Zapamiętamy Go nie tylko jako znakomitego artystę, ale też jako ciepłego, życzliwego człowieka z dystansem do świata i do samego siebie.

Prace Henryka Płóciennika wielokrotnie wystawiane były w salach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. W naszej stałej kolekcji posiadamy liczne grafiki oraz kilka obrazów olejnych Artysty.