::


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dra hab. Andrzeja Jocza znakomitego artysty rzeźbiarza, wieloletniego pedagoga łódzkiej ASP.

Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Od 1967 roku do 2011 roku związany zawodowo z macierzystą uczelnią, z jej Wydziałem Tkaniny i Ubioru.  W 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Uprawiał twórczość w zakresie rzeźby monumentalnej i kameralnej, a także w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki. Miał piętnaście wystaw indywidualnych. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych ‒ lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych (m.in. w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i we Francji). W Łodzi zrealizował wiele kompozycji rzeźbiarskich w przestrzeni urbanistycznej, plenerowej i architektonicznej.