::


Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 31 grudnia 2017 Pani Elżbieta Fuchs zakończyła wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. W dniu 1 stycznia 2018 stanowisko to objął Pan Dariusz Leśnikowski, który został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydent Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską.

 

Pan Dariusz Leśnikowski jest kulturoznawcą, krytykiem sztuki, adiunktem w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, autorem książek i wielu artykułów oraz tekstów krytycznych na temat sztuki.